PRIVACYVERKLARING Aqua Naturae

Aqua Naturae is zich er van bewust dat iedereen recht heeft op een zorgvuldige omgang met zijn
persoonsgegevens. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw
gegevens gebeurt. De handelwijze van Aqua Naturae is in overeenstemming met de huidige Wet
Bescherming Persoonsgegevens en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door Aqua Naturae enkel verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Aqua Naturae. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Aqua Naturae te verbeteren en om de relatie met de klant tebeheren.

2. Beveiligingsniveau
Aqua Naturae beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische
veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en
wijziging zo klein mogelijk te maken.

3. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, heeft u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het
onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons
verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen.

4. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Aqua Naturae
info@aquanaturae.nl
Onder vermelding van: Verwerking persoonsgegevens

5. Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen
op onze website (www.aquanaturae.nl) worden gepubliceerd.

0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelmand is leegTerug naar bestellen